Kliniken

Kliniken är en av äldsta i Umeå. Det var tandläkaren Porad Edvin som år 1939 startade tandläkarverksamheten i den här lokalen. År 2011 renoverades lokalen grundligt och moderniserades med tandvårdens moderna utrustning. Målsättningen är att med en hög kompetens och en bra kvalité erbjuda den bästa tandvården och behandlingen och att skapa trygghet och trivsamhet hos patienten. Vården ska präglas av empati och professionalitet. Vi strävar efter att ge en god service med hög tillgänglighet.

Tandläkare Saeb Sadegh